Uw nalatenschap regelen met een testament

Het opmaken van een testament zorgt ervoor dat, na uw overlijden, uw bezittingen verdeeld worden op basis van de wensen die u daarin kenbaar hebt gemaakt. Is er geen testament, dan wordt het wettelijke erfrecht gevolgd. Is de wettelijke regeling voor u goed, dan hoeft u helemaal niets te doen: https://testamentopstellen.eu/. Een testament is aan te raden voor bijvoorbeeld mensen binnen een nieuw samengesteld gezin, mensen die een vriend als begunstigde willen aanduiden of mensen die een deel van hun bezittingen aan een goed doel willen nalaten. Uw notaris geeft u graag alle verdere informatie en advies voor uw specifieke situatie.

Een nieuw testament opstellen

U doet er goed aan of voorhand al eens goed na te denken over de concrete inhoud van uw testament. Zet alles even op een rijtje zodat niemand van de mensen die u in gedachten heeft over het hoofd gezien wordt. Voor het opstellen zelf heeft u twee mogelijkheden. Online kunt u zelf een testament opstellen, dit wordt vooral gebruikt voor eenvoudige testamenten. U kunt er ook voor kiezen om het opmaken over te laten aan uw notaris. U bent helemaal vrij om zelf een notaris naar keuze uit te kiezen om uw belangen te behartigen.

Anders dan het opstellen van het testament, dient het ondertekenen ervan wel verplicht bij een notaris te gebeuren. Uw testament wordt vervolgens bij de notaris in een kluis bewaard tot aan uw overlijden. Als uw notaris zijn activiteiten zou stoppen of zelf komen te overlijden, dan gaat uw testament over naar zijn opvolger. U bent dus steeds zeker van een correcte uitvoering.

De registratie van uw testament

Eens het testament werd opgesteld en ondertekend, volgt de registratie ervan in het Centraal Testament Register (CTR). In dit register wordt bijgehouden wie een testament heeft, wanneer dit werd opgemaakt en bij welke notaris dit bewaard wordt. De inhoud van het testament wordt hier niet in opgenomen.

Een nieuw testament opstellen of niet, het is een keuze die helemaal bij u ligt. Uiteraard kunt u wel een afspraak maken bij uw notaris om na te gaan wat in uw persoonlijke situatie het meest aan te raden is. Ook naar kostprijs toe, kunt u bij uw notaris informatie inwinnen. Hier zijn geen vaste tarieven op te kleven omdat veel afhangt van de complexiteit van uw dossier. Los van de kostprijs, is het uiteraard een hele geruststelling te weten dat na uw overlijden uw bezittingen verdeeld worden zoals u dat wilt.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tips om te slagen in uw letselschadeclaim

Persoonlijk letsel is een juridische uitdrukking die wordt gebruikt om alle soorten verwondingen aan te geven, waaronder lichamelijk of psychisch letsel, ziekte of ziekte. De term verwijst naar alle verwondingen die verband houden met een ongeval op het werk of thuis; whiplash-letsel, letsel veroorzaakt door verkeersongeval, psychisch letsel als gevolg van discriminatie of intimidatie, hersenen of ledematen, letsel veroorzaakt door uitglijden, struikelen of vallen, letsel veroorzaakt door het gebruik van defecte apparatuur of machines, psychisch letsel in termen van stress op het werk, letsel als gevolg van medische nalatigheid en lichamelijk of psychisch letsel als gevolg van een misdaad.

Persoonlijk letsel als gevolg van een auto ongeluk is een van de belangrijke vormen. Dit soort verkeersongevallen komen veel voor. Aangezien de bevolkingsaantallen over de hele wereld in een alarmerend tempo toeneemt, nemen ook de verkeersongevallen in ongeveer hetzelfde tempo toe. Uit de meest recente statistieken blijkt dat duizenden dagelijkse ongevallen plaatsvinden en dat de veel mensen hierbij persoonlijk letsel oplopen.

Redenen voor toename van schadeclaims

Er zijn verschillende redenen voor het toenemende aantal schadeclaims. Vaak botsen de mensen die op de weg reizen met een ander voertuig, dier, boom, voetganger, kuil of ander bewegend of vast voorwerp. In dat geval kunnen ze persoonlijk letsel oplopen in de vorm van een whiplash, letsel aan een lichaamsdeel of andere schade aan eigendommen of voertuigen. Onder deze omstandigheden en om die kosten te dekken, vraagt ​​de persoon doorgaans om een ​​schadevergoeding bij de verzekeringsmaatschappij. Hetzelfde geldt voor mensen die te maken krijgen met een arbeidsongeval of letsel als gevolg van medische nalatigheid. Het doel van schadevergoedingsclaims voor letsel is om een ​​bedrag te ontvangen voor doorlopende medische zorg, chirurgie, reconstructie of om in levensonderhoud  te voorzien als hij / zij gedurende de enige tijd niet kan werken.

Hoe de beste letselschade advocaten te vinden

Advocaten voor letselschadeclaims bieden juridische vertegenwoordiging aan de organisaties, overheidsinstanties en de persoon die lijdt aan lichamelijk of psychisch letsel of een ongeval door nalatigheid of wangedrag van een andere persoon. Een goede site is www.letselschadeadvocaatblog.nl Daarom moet de persoon bij het kiezen van de letselschadeadvocaat volledige informatie krijgen over ervaring, specialisatie en waarvoor de advocaat allemaal geslaagd is.

Richtlijnen voor het winnen van uw letselschadeclaim

Bepaalde richtlijnen kunnen helpen bij het behalen van succes in letselschadeclaims. Hieronder volgen er enkele:

  • Voer een goed onderzoek uit naar de claimprocedure van de verzekeringsmaatschappij. Aangezien de letselschade advocaat tijd kan nemen om alle gewenste informatie te krijgen, moet u vaak geduld hebben met telefoontjes en brieven. Gewoonlijk hebben advocaten een kleine mate van flexibiliteit bij het afhandelen van tarieven dus probeer te onderhandelen over een bedrag waarvan u denkt dat het redelijk is.
  • Voor het inhuren van letselschadeadvocaten is het soms goed als u dit aan uw vrienden of collega’s vraagt. Ontmoet zoveel mogelijk advocaten voor een eerste gesprek. Vergelijk de vergoedingen en ervaringen van deze advocaten.
  • Doe een poging om uw claim buiten de rechtbank te regelen (te schikken). Als uw claim niet buiten de rechtbank kan worden afgehandeld, ga dan voor het proces.
  • Tegenwoordig nemen claims voor persoonlijk letsel zeer snel toe, vooral claims met betrekking tot een auto-ongeluk met persoonlijk letsel. De reden hierachter is de toename van de bevolking, het verkeer en de haast die bijna iedereen heeft. Letselschadeclaims hebben vaak een medisch rapport nodig als onderbouwing. Zonder een medisch rapport is het moeilijk en vrijwel onmogelijk om de claim te winnen.
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hulp van advocatenkantoor arbeidsrecht bij vaststellingsovereenkomst & ontslag?

U wordt bedreigd met ontslag, wat nu? Het niet eenvoudig om het hoofd koel te houden wanneer u met ontslag wordt bedreigd. Wellicht voert de werkgever de druk op en ervaart u weinig tijd om te achterhalen waar u nu precies recht op heeft. Het is raadzaam om een pas op de plaats te maken. Geef uzelf tijd de om de juiste informatie in te winnen en schakel tijdig een advocaat in.

Op welke manieren kunt u ontslagen worden?

Eenvoudig gesteld kan de werkgever u op 3 manieren ontslaan. Met wederzijds goedvinden, dan gaat u akkoord met het ontslag. U legt dan samen met de werkgever de voorwaarden op papier vast in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Het is van belang dat alle voor u belangrijke afspraken goed zijn vastgelegd in deze overeenkomst en dat u daarbij geen voorwaarden over het hoofd ziet.

Ook kan de wijze waarop deze overeenkomst is vastgelegd van invloed zijn het recht op een uitkering zoals een werkloosheidsuitkering (WW). Het is raadzaam om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Hij kan u helpen bij de onderhandelingen en checkt samen met u of alle afspraken correct zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. U bent niet verplicht om op het voorstel van de werkgever in te gaan.

Wanneer u het niet eens bent met het ontslag dan kunt u dit schriftelijk aan uw werkgever laten weten. De werkgever kan wanneer er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid of een bedrijfseconomische reden een aanvraag voor een ontslagvergunning indienen bij het UWV. U kunt zich in deze procedure schriftelijk verweren. Het kan raadzaam zijn om hier juridische hulp bij in te schakelen.

Indien de werkgever een andere reden heeft voor het ontslag dan kan hij naar de kantonrechter stappen. Ook in deze procedure kunt u zich verweren. Dit kan letterlijk lonen omdat de rechter in de regel ook een afweging maakt over de hoogte van de transitievergoeding. Advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht kunnen u bijstaan tijdens deze procedure.

Waar heeft u minimaal recht op?

Het is mogelijk dat u recht heeft op een transitievergoeding. In een aantal gevallen is de transitievergoeding geen recht maar dient u hierover met de werkgever te onderhandelen. Sinds 2020 geldt dat u ⅓ bruto maandsalaris ontvangt voor elk gewerkt jaar. Dus voor 21 gewerkte jaren kunt u 7 bruto maandsalarissen ontvangen. Een gedeeltelijk gewerkt jaar wordt naar rato meegenomen. De maximaal mogelijke vergoeding bedraagt € 83.000,- of een geheel jaarsalaris wanneer dit hoger is. Een cao kan afwijken van de wettelijke regeling en dit kan ten nadele zijn van de werknemer.

Wanneer de werkgever slechts een kleine vergoeding wil betalen en wanneer het ontslag voor een deel aan de werkgever te wijten is, dan kan het lonen om de procedure via de kantonrechter te laten verlopen. Een kantonrechter kan in dit geval namelijk besluiten om een hogere transitievergoeding toe te kennen. Advocaten die gespecialiseerd zijn in het bijstaan van werknemers kunnen u helpen om voor uw belangen op te komen.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Wat zijn de voordelen van een uitvaartverzekering?

Een uitvaart ceremonie is geen overbodige onderwerp als het gaat om de kosten en het hele organisatie ervan. Wat handig is, is dan dat alles vooraf en op tijd gepland wordt. Om een bij jou passend ceremonie te kunnen organiseren, is er een budget nodig die vooraf is gereserveerd. Dit kan op twee manieren. Eén ervan is dat je dit zelf doet en iedere maand geld opzij legt. Óf je kunt een uitvaartverzekering afsluiten. Een uitvaartverzekering dekt de uitvaartkosten die tijdens je begrafenis aan je nabestaanden achtergelaten worden. Wat zijn de voordelen van een verzekering?

De gedachte over iemands overlijden zal geen fijn gevoel opleveren. Echter zal dit het feit over de dood niet veranderen. Vooral als het gaat om je eigen overlijden. Verwachts of onverwachts, iedereen zal tenslotte sterven. Zodoende is het verstandig om een uitvaartverzekering te overwegen. Tijdens je begrafenis zal je je nabestaanden niet de last op de schouders willen brengen over de kosten van een uitvaart ceremonie. Liever zal je je geliefden rustig om jou willen laten rouwen. Een uitvaart organisatie is niet niks. Buiten de kosten om gaat het ook om het organisatie zelf.

Hieronder staan de voordelen van het afsluiten van een uitvaartverzekering:

Geen leeftijdsgrens 

Op jonge leeftijd zullen mensen hier minder snel aan denken. Maar de dood kan elk moment komen. Het kan je maar overkomen, een ongeval, een ziekte e.d. Hoe vroeg je de uitvaartverzekering afsluit, hoe minder je in termijnen betaalt.  

Het is goedkoop

Een uitvaartverzekering is een regeling die helpt om je tijdens de uitvaart uit de hoge kosten weg te houden: https://uitvaartverzekering-vergelijken.org/. De hoge kosten zullen dan ook op de schouders van je nabestaanden liggen. Zo’n verzekering zorgt er daadwerkelijk voor dat je met een heel klein bedrag per maand je uiteindelijk uitvaart op een manier kunt krijgen zoals je gewild zou hebben. Bij de verzekeringsmaatschappijen kun je een offerte aanvragen. Ook kun je op het internet zoeken naar de bij jou passende pakketten die de verzekeraars aanbieden. Het gaat om maandbedragen tussen de 15 en 25 euro.

Levensverzekering is geen uitvaartverzekering

Je kan je misschien afvragen of een levensverzekering niet dezelfde inhoud heeft als een uitvaartverzekering. Laat je niet voor de gek houden, want een levensverzekering bevat als inhoud dat jij en je gezin verzekerd zijn voor de onverwachte in het leven zoals de hypotheek, het erfdeel voor de kinderen e.d. Een uitvaartverzekering bevat dit niet als inhoud. de inhoud zal per pakket verschillen. Per slot van rekening gaat het echt om verschillende onderwerpen.

Wat wacht mensen zonder een uitvaartverzekering?

Mensen zonder een uitvaartverzekering komen oog in oog met de hoge kosten van de uitvaart. Zij zullen de kosten én de organisatie tijdens de rouwperiode aan hun geliefden achterlaten. Aangezien je nooit weet wanneer je zal sterven, is het verstandig om te denken aan je nabestaanden. Meestal wordt niet gedacht aan de dood waardoor je plotseling de dood tegemoet komt. Een uitvaartverzekering zal alle benodigde voor je geregeld hebben tijdens de ceremonie. Op deze manier zal jij je geliefden een rustige rouwperiode schenken. Zij zullen jou altijd dankbaar blijven.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment